Ondertoezichtstelling Amersfoort

Een ondertoezichtstelling van een kind kan voor alle betrokkenen erg verdrietig en pijnlijk zijn. Advocatenkantoor Delawi kan u bijstaan in de juridische procedures.

Raad voor de kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg van mening is dat uw kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, dan kan zij een verzoek indienen bij de rechter voor een ondertoezichtstelling (OTS). Vaak is dit onterecht of op basis van verkeerde gegevens. Wanneer Bureau Jeugdzorg van mening is dat het kind tijdens de ondertoezichtstelling niet langer thuis kan wonen, kan ook besloten worden tot de uithuisplaatsing van uw kind.


Ondertoezichtstelling Advocatenkantoor Delawi Amersfoort

Advies en begeleiding

Wanneer een verzoek wordt gedaan tot ondertoezichtstelling (OTS), moet u naar de rechter. Laat u hierbij vertegenwoordigen door een gespecialiseerde advocaat van Advocatenkantoor Delawi. Zij kan u adviseren en begeleiden gedurende de procedure. Het is mogelijk om de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van uw kind te voorkomen of te laten opheffen.

Gezinsvoogd

Als uw kind onder toezicht is gesteld dan krijgt u te maken met een gezinsvoogd. Meestal blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als de gezinsvoogd van mening is, dat het voor uw kind beter is om ergens anders te wonen, kan hij een verzoek indienen voor de uithuisplaatsing van uw kind, Dit brengt voor alle partijen een boel onzekerheid met zich mee. Schakel bij de uithuisplaatsing van uw kind een advocaat in om u te begeleiden en te adviseren. Advocatenkantoor Delawi staat u daarbij graag terzijde.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Advocatenkantoor Delawi bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 033-230 00 02. U kunt ook een mailtje sturen naar info@advocatenkantoordelawi.nl. Meer informatie over de tarieven vindt u op de website. Gefinancierde rechtsbijstand behoort ook tot de mogelijkheden.

Contactformulier